Op de Tijstream maken wij gebruik van protocollen. Hierin staat beschreven hoe wij te werk gaan. 

Hieronder vindt u onze protocollen voor:

 

- het schooladvies

- het pestprotocol

- het protocol voor internetgebruik

- het protocol voor camaratoezicht 

- ons beleid op water drinken