Van inschrijving tot plaatsing

Overweegt u de tijstream als basisschool voor uw kind? En wilt u daar eerst meer informatie over? Neem dan contact op met Trynke Mulder, de directeur. U kunt dit doen via het volgende mailadres: detijstream@roobol.frl of bellen naar 0519 562481  

U kunt dan een afspraak maken voor een oriënterend gesprek en een rondleiding.

Inschrijving

U kunt uw kind aanmelden op de tijstream door een volledig ingevuld aanmeldformulier (zie hieronder) naar school op te sturen of bij de school in te leveren. U ontvangt een bevestiging van de aanmelding. Een aanmedling is eerst voorlopig. Wanneer er geen bijzonderheden zijn, wordt de aanmelding definitief.

Proefdraaien

Om de overgang naar de basisschool wat kleiner te maken mogen nieuwe leerlingen een vijf keer komen “proefdraaien”. Zes weken voor de verjaardag neemt de juf van groep 1 contact op om de data af te spreken. Op de dag na de 4e ver­jaardag zijn de nieuwe leerlingen van harte welkom in de kleutergroep.

Kinderen die instromen vanuit een andere basisschool mogen ook eerst een middag in de nieuwe klas meedraaien. Ouders kunnen contact opnemen met de directeur of leerkracht om een afspraak te maken.

Aanmeldformulier

Download hieronder het aanmeldformulier om uw kind bij de tijstream aan te melden. Ingevulde en ondertekende formulieren graag opsturen naar of inleveren bij de school.

Zonder handtekening is het niet mogelijk om uw kind in te schrijven!