Aanvragen bijzonder verlof

Soms heeft u een reden om verlof aan te vragen voor uw kind(eren). Wilt u weten of u in aanmerking komt voor bijzonder verlof? 

Download dan eerst onderstaande folder. 

Als u van mening bent dat u recht heeft op bijzonder verlof van uw kinderen , dan kunt u het formulier bijzonder verlof downloaden. 

Zodra u het formulier heeft ingevuld kunt u het bij Trynke indienen en hoort u of u in aanmerking komt voor bijzonder verlof.