College van Bestuur en Raad van Toezicht 

De tijstream maakt deel uit van de Stichting Roobol. Dit staat voor Regionaal Orgaan Openbaar Basisonderwijs in het gebied Lauwersland. Onder de Stichting vallen 16 basisscholen en twee nevenvestigingen in de gemeenten Kollumerland, Achtkarspelen, Dantumadeel en Dongeradeel. 

De stichting ROOBOL is een zelfstandig rechtsorgaan met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van ROOBOL. 

College van Bestuur: 

· dhr. Willem Wouda, bestuurder 

 

De Raad van Toezicht vergadert ongeveer acht keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats in Buitenpost op het Roobol kantoor. 

 

Samenstelling Raad van Toezicht: 

 

De heer S. Saakstra: Algemeen/Juridisch 

Mevrouw T Veenma- Koster:  Personeel en Organisatie  

De heer R. , Buiter:  Onderwijs en Kwaliteit 

Mevrouw O. Cahng:  Financieel en ondernemerschap 

De heer P. Maasbommel: Bestuurlijk en huisvesting 

 

 

U kunt de bestuurder en de Raad van Toezicht bereiken via secretariaat@roobol.frl