Vreedzaam

Op de Tijstream werken wij met de methode De Vreedzame School. Dit is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. 

Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is en daarnaast worden enkele leerlingen van groep 6,7,8 opgeleid om de rol van leerlingmediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein.Eenmaal opgeleid is er elke dag in een school een tweetal mediatoren die ‘dienst hebben’. Tijdens de pauzes kunnen zij helpen bij een conflict van andere kinderen. Zij zijn zichtbaar door een gekleurd hesje of jack.

 

De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren: 

  • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan 
  • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen 
  • constructief conflicten op te lossen 
  • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap 
  • open te staan voor verschillen tussen mensen. 

Het programma wil niet alleen kinderen bovenstaande sociale competenties leren, maar vooral ook een positief sociaal en moreel klimaat in de school creëren, waar een opvoedende en gedragsregulerende werking van uitgaat

Als u meer wilt weten over de achtergronden van en onderzoek naar het programma, bezoek gerust de website: de Vreedzame school