De drietalige school 

Drietalige school

Wij zijn een Drietalige School. Wij werken toe naar een certificering volgens de richtlijnen van taalplan Frysk 2030.

Dat betekent dat we naast de Nederlandse taal veel aandacht besteden aan het Engels en Fries. De verschillende talen worden niet alleen als vak aangeboden, maar worden bij andere vakken ook als instructietaal en bij verwerkingsopdrachten gebruikt.

Kinderen komen vanaf de kleuters al in aanraking met het Engels en Fries.Dit heeft later veel voordelen. Kinderen voelen zich vertrouwder met deze talen, durven zich makkelijker uit te spreken en zullen later ook sneller andere talen kunnen leren. Meertalig onderwijs heeft een bewezen positieve invloed op de breinontwikkeling van kinderen.

Yn Fryslân libje de bern yn in twatalige situaasje. Oansluting by de thústaal fine wy fan grut belang. It grutsk wêze kinne en meie op de memmetaal. Taalfeardigens yn de eigen taal en kennis oer skiednis en kultuer fan de regio dêr’t je grut yn wurde is fan grut belang foar je lettere libben. It learen yn en tinken oer taal, kultuer en identiteit is net allinne hiel leuk, it is ek bagaazje foar letter.

Nederland heeft een grote internationale positie, waarbij de Engelse taal een sleutel is tot communicatie en succes. Onze samenleving wordt ook steeds internationaler. Wij geven onze leerlingen graag een goede basis mee, om in de toekomst deze vaardigheden verder te kunnen ontwikkelen, in of buiten Nederland.

A Native Speaker is one day a week in our school to give the English lessons together with the teacher.