Leerlingenzorg

Centraal in de leerlingzorg staat de interne begeleider.

De IB-er op de tijstream is Harmien Vellinga. Een aantal dagdelen per week geeft zij invulling aan IB-activiteiten als : 

  • het adviseren van leerkrachten m.b.t. toetsen en toetsaanvragen; 
  • het samenstellen van de toetskalender; 
  • het bespreken van groepsplannen met de leerkrachten; 
  • overleg met externe deskundigen en ouders. 

Kortom de IB-er coördineert de verschillende zorgonderdelen en zorgvragen.