Ouders 

We hechten op onze school grote waarde aan een goed contact en een open communicatie tussen school en ouders. We zijn van mening dat we moeten samenwerken, ieder vanuit zijn of haar deskundigheid. Opvoeden is een gezamenlijke verantwoording van de ouders en de school. We willen u graag bij het onderwijs betrekken door u te informeren en met u in gesprek te gaan. De verschillende mogelijkheden op een rij: 

  • Bij aanmelding een kennismakingsgesprek en een rondleiding 
  • Social Schools,  schoolgids, site en instagram
  • Informatie avonden 
  • (omgekeerde) 10 minutengesprekken
  • Activiteiten als een projectafsluiting etc. 

Naast de georganiseerde activiteiten is het altijd mogelijk een afspraak te maken met de leerkracht van uw kind. 

Er zijn verschillende mogelijkheden om actief mee te denken met het beleid of mee te helpen bij het organiseren van allerlei activiteiten. Ouders kunnen zitting nemen in de medezeggenschapsraad en de ouderraad. We hebben werkgroepen als de commissie voor de hoofdluiscontrole. We maken graag gebruik van uw hulp bij het leesonderwijs en handvaardigheidlessen, maar ook bij de organisatie van festiviteiten, schoolreisjes, excursies, ophalen van oud papier, sportdagen etc.