Ouderbijdrage 

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?

Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om, zoals schoolreis, Sinterklaas, Kerst en excursies. De ouderbijdrage wordt door de oudercommissie geïnd via het programma schoolkassa. Leerlingen worden niet uitgesloten van activiteiten wanneer ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.

Aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouders een 'overeenkomst ouderbijdrage' . Hierin worden de verschillende bijdragen gespecificeerd per groep aangegeven.